Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia "Usłyszeć Świat" jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w sprawach związanych z problemami niedosłuchu i innymi problemami psychoruchowymi. Wsparcie osób dorosłych zajmujących się tą problematyką - rodziców, opiekunów, nauczycieli, specjalistów, którzy w w swoich placówkach pracują z dziećmi z uszkodzonym narządem słuchu.

Dane naszego OPP: