Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie działań na rzecz opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi i ubogimi, przebywającymi na terenie działania fundacji 2 . świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrzebującym, współpracę i współdziałanie z organami instytucjonalnymi pomocy społecznej oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem fundacji. 3 . upowszechnianie postaw zaradności i samodzielności. 4 . organizowanie akcji charytatywnych. 5 . wspomaganie rozwoju osobowości niepełnosprawnych poprzez kulturoterapię.

Dane naszego OPP: