Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności charytatywnej i udzielanie pomocy osobom chorym a szczególnie dzieciom oraz osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Dane naszego OPP: