Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest organizowanie pomocy materialnej i rehabilitacyjnej dla niewidomych z województwa śląskiego, w szczególności poprzez następujące formy działania: - inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz Fundacji, - przekazywanie swoich zysków na potrzeby niewidomych, - prowadzenie działalności szkoleniowej i tworzenie stanowisk pracy dla niewidomych, - działania na rzecz społeczności lokalnej, - prowadzenie, organizowanie oraz wspieranie badań naukowych.

Dane naszego OPP: