Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW DO GODNEGO ŻYCIA, SAMOREALIZACJI I WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA I INNYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SPOŁECZNYM, KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW DO ICH WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

Dane naszego OPP: