Kilka słów o naszej organizacji:

1.Krzewienie polskiej kultury narodowej i ludowej w kraju i za granicą 2. Prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji i folkloru polskiego. 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej. 4. Realizacja indywidualnych zainteresowań w zakresie tńca i różnych form artystycznych związanych z tańcem.

Dane naszego OPP: