Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 2 . Tworzenie możliwie najlepszych warunków do uprawiania sportu stosownie do zaistniałych warunków i społecznych potrzeb.

Dane naszego OPP: