Kilka słów o naszej organizacji:

Integracja środowiska osób niepełnosprawnych. Działania na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej oraz kwalifikacji zawodowych osób niepełbosprawnych. Organizacja pomocy psychologicznej osobom niepelnosprawnym. Inicjowanie i udzielanie pomocy w różnych formach niepełnosprawnym i ich rodzinom w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, dostępu do rehabilitacji. Pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, aparatów słuchowych, okularów korekcyjnych. Pomoc informacyjna, wzbudzanie zainteresowań, propagowanie aktywnego wypoczynku połączonego z turystyką i sportem. Działania na rzcz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób z rodzin o niskim statusie materialnym, w których są osoby chore i niepełnosprawne. Udzielanie pomocy niepełnosprawnym i ich rodzinom zagrożonym alkoholizmem, narkomanii i lekomanii oraz zapobieganie tym zjawiskom.Wspieramy i podejmujemy inicjatywy społeczne, które mogą poprawić funkcjonowanie niepełnosprawnych, ich dostęp do środków transportu i budynków użyteczności publicznej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000017639
  • e-mail: activum19@wp.pl
  • Telefon: 504035109
  • Adres: UL. I PUŁKU SZWOLEŻERÓW 15 A, 22-100 CHEŁM