Kilka słów o naszej organizacji:

STATUTOWYM CELEM TOWARZYSTWA JEST WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH WZBOGACAJĄCYCH MOŻLIWOŚCI EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY

Dane naszego OPP: