Kilka słów o naszej organizacji:

ochrona przeciwpożarowa, gaszenie pożarów, usuwanie skutków klęsk żywiołowych ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................. ............................................. ........................ ............................................. ....................... ............................................. ......................... ............................................. ......................... ............................................. .......................... ............................................. ......................... ............................................. ......................... ............................................. .........................

Dane naszego OPP: