Kilka słów o naszej organizacji:

Celem organizacji jest popularyzacja, upowszechnianie i rozwijanie zasad kultury fizycznej oraz tworzenie organizacji i merytorycznych przesłanek do jej krzewienia wśród młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.

Dane naszego OPP: