Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Całościowa opieka nad pacjentem chorującym na nieuleczalne, postępujące choroby.

Opieka paliatywna i hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentem chorującym na nieuleczalne, postępujące choroby, którą realizujemy w warunkach domowych i stacjonarnych. Świadczenia mają na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Są one udzielane w szczególności w chorobach, które nie rokują nadziei na wyleczenie.

Nasza strona www: www.hospicjum.koszalin.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie zostało powołane w celu wspierania i kontynuowania rozwoju opieki hospicyjnej/paliatywnej. 2 . Do zadań zespołu profesjonalnego oraz wolontariuszy należy: a) dążenie do poprawy jakości szybko uciekającego życia chorego oraz zapewnienie opieki jego rodzinie, b) leczenie objawowe i pielęgnacja terminalnie chorych (zespół profesjonalny\), c) przeciwdziałanie osamotnieniu i izolacji ciężko chorych (zespół profesjonalny, wolontariusze\), d) edukacja chorego i jego rodziny w zakresie pielęgnacji, e) kształcenie członków Stowarzyszenia (pracownicy medyczni i wolontariusze\), f) wspieranie działalności powołanego w 1998 roku Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Dane naszego OPP: