Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie chrześcijańskiej społeczności, wychowywanie w duchu ewangelicznym i prowadzenie działalności oświatowej oraz socjalno-charytatywnej.

Dane naszego OPP: