Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności na rzecz szkoły oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Dane naszego OPP: