Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych i naukowych społeczeństwa poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w sferze oświaty, wychowania, nauki, kultury i sportu.

Dane naszego OPP: