Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest pomoc kobietom po mastektomii, w szczególności poprzez: 1 . Prowadzenie działań mających na celu profilaktykę leczniczą kobiet po mastektomii 2 . Pozyskiwanie i wymiana informacji na temat raka piersi 3 . Propagowanie działań zajmujących się profilaktyką chorób nowotworowych u kobiet 4 . Udzielanie wsparcia kobietom po przebytej mastektomii 5 . Reprezentowanie interesów kobiet po mastektomii

Dane naszego OPP: