Kilka słów o naszej organizacji:

Współpraca z Grupą Nieformalną "0dbiniec" działającą w Kleczewie. Grupa ta skupia kobiety w wieku 40043d. Współpraca polega na podnoszeniu wiedzy o warunkach organizacyjnych i prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych, przygotowywaniu wspólnych wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich a także przygotowanie się do wspólnej realizacji celów i zadań nakreślonych w Gminnym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi gminy Kleczew.Towarzystwo nasze wspiera również finansowo Grupę Nieformalną "Babiniec"

Dane naszego OPP: