Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji artystów poprzez organizację wystaw, wernisaży, spotkań artystycznych, literackich i innych, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla twórców, upowszechnianie sztuki a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Dane naszego OPP: