Kilka słów o naszej organizacji:

Podejmowanie działań na rzecz kształcenia i szczęścia dzieci niewidomych i słabowidzących poprzez działalność w zakresie dobroczynności,ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej dzieci niewidomych i słabowidzących. Udzielenie wszechstronnej pomocy dzieciom z dysfunkcją wzroku, inspirowanie działalności rehabilitacyjnej prowadzącej do aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, prowadzenie banku informacji, organizowanie poradnictwa dla dzieci i ich rodziców, popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i możliwościach dzieci niewidomych i słabowidzących

Dane naszego OPP: