Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc społeczna realizowana jest na dwóch płaszczyznach. Pierwsza polega na przekazywaniu żywności otrzymanej z 0dnku Żywności ubogim i potrzebującym pomocy. Paczki żywnościowe przekazywane są potrzebującym kilka razy w roku i zawierają one zarówno żywność długoterminową, tj. mąkę, kaszę czy makarony, jak i krótkoterminową tj. owoce, jogurty. Osoby, które otrzymują pomoc należą do grupy podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie, z którym to Stowarzyszenie ściśle współpracuje od początku swojego istnienia. Druga płaszczyzna to organizowanie spotkań integracyjnych i wycieczek dla rodzin i dzieci w trudnej sytuacji życiowej. W ramach spotkań integracyjnych organizowane jest corocznie spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych, zamieszkałych na terenie Gminy Przykona. Osoby te zasiadają przy wspólnym posiłku o charakterze wieczerzy wigilijnej, po której otrzymują drobny upominek. Spotkania integracyjne organizowane są również dla rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pikniki rodzinne\), podczas których organizowane są konkursy dla dzieci i ich rodziców, a w międzyczasie wszyscy uczestnicy otrzymują ciepły posiłek i drobny upominek. Dla rodzin ubogich, głównie dla dzieci, organizowane są całodniowe wycieczki, szczególnie w okresach przedświątecznych podczas których uczestnicy zapewniony mają zawsze ciepły posiłek i pamiątkę.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000014706
  • e-mail: sokol@przykona.pl
  • Telefon: 632791036
  • Adres: UL. SZKOLNA 7, 62-731 PRZYKONA