Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie ma na celu rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej wśród najszerszych warstw społeczeństwa oraz wykonywanie zadań publicznych w zakresie : nauka , edukacja , oświata i wychowanie ,kultura , sztuka,ochrona dóbr kultury i tradycji .

Dane naszego OPP: