Kilka słów o naszej organizacji:

1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
2. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego odnoszenia się do zwierząt oraz zapewnienie im niezbędnych środków bytowania
3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska a zwłaszcza zwierząt
4. Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania zaangażowanych obywatelski postaw swoich członków

Dane naszego OPP: