Kilka słów o naszej organizacji:

- prowadzenie stacjonarnej, całodobowej opieki z zakwaterowaniem - tworzenie warunków do wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej - integrowanie organizacji osób znajdujących się w różnym stopniu sprawności psychicznej i fizycznej - tworzenie form rozwoju wolontariatu

Dane naszego OPP: