Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z art. 7 statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego celem Samodzielnego Koła Terenowego nr 162 jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dane naszego OPP: