Kilka słów o naszej organizacji:

- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej a w szczególności szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówkę. - wywieranie zamierzonego i planowanego wpływu wychowawczego na młode pokolenie miasta Kielce, - stwarzanie i ewaluacja warunków do samorealizacji grona pedagogicznego, szkoleniowców, trenerów, instruktorów, rodziców, opiekunów, wychowawców.

Dane naszego OPP: