Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego społeczności lokalnej, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Inspirowanie i wspieranie lokalnych przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w małych miejscowościach.

Dane naszego OPP: