Kilka słów o naszej organizacji:

organizowanie imprez plenerowych, których celem jest ukazywanie walorów przyrodniczych regionu i propagowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców regionu. Wyróżnienia Adiunge Optimis \(jest to wyróżnienie ustanowione uchwałą Zarządu TRS 035eNiezależność" w celu wskazywania i promowania wybitnych osobowości gminy Trzebinia, działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych, oraz wspieranie i promowanie miejscowych artystów. Wspieranie i organizowanie działalności wystawienniczej .

Dane naszego OPP: