Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz zdrowia, kształcenia i szczęścia osób niepełnosprawnych a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych, przestrzegania wobec nich praw człowieka i dziecka, stworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju, godnego życia w otwartym społeczeństwie poprzez działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i opieki społecznej tych osób oraz ich rodzin i opiekunów.

Dane naszego OPP: