Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

pomoc zwierzętom

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt od 20 lat prowadzi działalność zmierzającą do poprawy losu zwierząt. Co roku pomagamy setkom zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych, opiekę nad kotami wolno żyjącymi, akcje edukacyjne i współpracę z organami państwowymi.

Nasza strona www: www.rsoz.org

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowych. 2 . Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach. 3 . 0źukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania prawa w tym obszarze.

Dane naszego OPP: