Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc przy zakupie sprzętu i wyposażenia dla szpitala powiatowego. W 2016 r zakupiono wersalkę dla oddziału pogotowia ratunkowego w Strzyżowie oraz klimatyzator do sali chorych oddziału wewnętrznego szpitala. Wyposażenie to zostało przekazane protokołem przekazania do ZOZ Strzyżów. Ponadto lekarze, członkowie stowarzyszenia w ramach wolontariatu udzielali pomocy ludziom starszym i chorym a pielęgniarki wykonywały konieczne zabiegi takie jak zastrzyki , opatrunki w domach pacjentów.Członkowie stowarzyszenia ,z poza kadry medycznej również w ramach wolontariatu służą pomocą w czynnościach codziennych pacjentom objętych pomocą stowarzyszenia.................... ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ...........

Dane naszego OPP: