Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności stowarzyszenia jest: 1 ) Udzielanie osobom ciężko i przewlekle chorym terminalnej opieki medycznej i duchowej, przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych \(opieki hospicyjnej\), 2 ) Udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w prowadzeniu opieki nad chorymi, 3 ) Jednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy.

Dane naszego OPP: