Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc osobom wykluczonym społecznie, ubogim i bezdomnym

Dane naszego OPP: