Kilka słów o naszej organizacji:

Udzielanie osobom ciężko chorym w ostatnim okresie życia oraz ich rodzinom opieki psychologicznej, społecznej, duchowej a także materialnej. Nieodpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego chorym w domach. Wspomaganie rodzin w okresie osierocenia. Jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielić pomocy osobom ciężko chorym u kresu życia. Ścisła współpraca z ośrodkami hospicyjnymi.

Dane naszego OPP: