Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

0000008843

Przez 25 lat działaności Stowarzyszeniabstworzyliśmy pełen zakres usług dla osób z niepełnospranościami. Prowadzimy Przedszkole Terapeutyczne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Mieszkalnictwo Chronione, Usługi Opiekuńcze, Spółdzielnię Socjalną. Lokalnie działamy i uwrażliwamy.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnospranościami tak umysłowo, jak i ruchowo, oraz umożliwienia im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

Nasza strona www: radosc.debica.pl

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000008843
  • Adres: Dębica