Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Dane naszego OPP: