Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Kształtowanie osobowości członków, by jako dobrzy chrześcijanie byli: - wzorowymi rodzicami i dobrymi dziećmi - solidnymi fachowcami w swojej pracy - odpowiedzialnymi obywatelami w społeczeństwie 2 . pomoc w wypełnianiu aktualnych zadań Kościoła Katolickiego 3 . rozwijanie ducha braterstwa między wszystkimi ludźmi i narodami

Dane naszego OPP: