Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i szacunku do człowieka, poprzez postępowanie według następujących zasad: 1 )stawianie wartości humanistycznych i duchowych życia ponad sferę materialną; 2 )promowanie stosowania wyższych standardów społecznych, biznesowych i profesjonalnych; 3 )rozwijania sprawniejszego, bardziej gotowego do służby społecznej modelu obywatela; 4 )dawanie w ramach stowarzyszenia sposobności do tworzenia przyjaźni, do bezinteresownej służby społeczeństwu i budowania lepszej społeczności lokalnej; 5 )współdziałanie w tworzeniu i podtrzymywaniu zdrowej opinii społecznej i wysokich ideałów służących wzrostowi prawości, sprawiedliwości, patriotyzmu i dobrej woli. Główną społeczną ideą którą przyjmuje stowarzyszenie jest 035fDzieci 0374 bezwzględne pierwszeństwo.035f

Dane naszego OPP: