Kilka słów o naszej organizacji:

a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i pokrewnymi zaburzeniami otępiennymi, b) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, c) niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom i opiekunom, d\) ochrona i promocja zdrowia, e) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, f) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dane naszego OPP: