Kilka słów o naszej organizacji:

nauczanie chrześcijan zasad biblijnych przez prowadzenie szkoleń, wspieranie charytatywnej aktywności kościołów w Polsce, nauka języka angielskiego, propagowanie chrześcijańskich wzorców w społeczeństwie polskim

Dane naszego OPP: