Kilka słów o naszej organizacji:

- działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych - pomoc społeczna ,w tym pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi - działalność charytatywna - ochrona i promocja zdrowia - pozyskiwanie środków finansowych od firm w zamian za reklamę (odpłatnie)

Dane naszego OPP: