Kilka słów o naszej organizacji:

Komitet Rozwoju Zagłębia wraz z Duszpasterstwem Osób Niepełnosprawnych Diecezji Sosnowieckiej jest inicjatorem kampanii edukacyjnej ,,Przeszczep - darem życia". Kampania skierowana jest przede wszystkim do młodzieży z terenu Powiatu 0c127dzińskiego. Celem spotkań jest przekazanie rzetelnej wiedzy na temat transplantacji oraz rozwianie wszelkich wątpliwości moralnych, etycznych, które towarzyszą tej dziedzinie w ratowaniu ludzkiego życia. Komitet Rozwoju Zagłębia przekazał na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. 0drbary w Sosnowcu sprzęt komputerowy o wartości 2691 PLN. Sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym do pracy oprogramowaniem stanowi pomoc w efektywnej diagnostyce pacjentów i usprawnia pracę Pakietu Onkologicznego, z którego w 2016 roku skorzystało ok. 550 mieszkańców Powiatu 0c127dzińskiego.

Dane naszego OPP: