Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności dotycząca: 1 \)Ochrona i promocja zdrowia 2 \)Kultury i sportu 3 \) Edukacji

Dane naszego OPP: