Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest organizacją pozarządową, nie przynoszącą zysków. Działalność Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej, chroniącej dziecko przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Misją TKOPD jest ochrona praw i interesów dziecka. Głównym jego celem jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta TKOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci - ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki. Dla realizacji ochrony dzieci, jego praw i interesów TKOPD podejmuje następujące działania: Art. 10 Statutu Komitetu Ochrony Praw dziecka Nadrzędnym celem Komitetu jest ochrona praw i interesów dziecka. Art. 11 Statutu Komitetu Ochrony Praw Dziecka Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów Komitet podejmuje następujące działania: 1 . Prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną edukacyjno-szkoleniową. 2 . Upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym. 3 . Podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka. 4 . Broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa. 5 . Inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki takie jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-wychowawcze, interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin, i inne. 6 . Organizuje i prowadzi różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 7 . Podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci niepełnosprawnych. 8 . Udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym w wypadkach. 9 . Podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka w tym, między innymi działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Dane naszego OPP: