Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest:: 1 . rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po operacji onkologicznej piersi , 2 . organizowanie i szkolenie sekcji ochotniczek jako grupy wsparcia i samopomocy, 3 . działania służące profilaktyce nowotworowej piersi,

Dane naszego OPP: