Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły wspiera rozwój sportu i zdrowy styl życia poprzez współudział w organizowaniu turniejów sportowych i zakup pucharów i nagród dla uczniów, którzy uczestniczą w zawodach sportowych. Stowarzyszenie patronuje i wspiera finansowo organizację Wiosennego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły. W dniu 19.05.2016 r. była to już kolejna 0079V edycja tego turnieju. Głównym celem tego turnieju jest propagowanie tej dyscypliny sportu wśród uczniów naszej szkoły. W turnieju może uczestniczyć każdy uczeń. W roku 2016 uczestniczyło około 80 chłopców i dziewcząt ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Nagrody rzeczowe wartości 300 zł zł dla najlepszych uczestników Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora szkoły zakupiło Stowarzyszenie "Nasza Szkoła". 2 . Wolontariusze naszego stowarzyszenia prowadzili w okresie ferii zimowych dla uczniów zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali gimnastycznej i sportowej pod hasłem „Ferie zimowe bezpieczne i zdrowe”. 1 . 11 czerwca 2016 roku Stowarzyszenie współuczestniczyło w organizacji festynu rodzinnego. Celem festynu była promocja w lokalnym środowisku roli rodziny oraz integracja na rzecz rozwoju współpracy szkoły i rodziców, przygotowanie dzieci do bezpiecznego spędzenia wakacji, a także liczne zabawy, konkursy i gry dla dzieci i młodzieży. Dla uczestników festynu były przygotowane stoiska z ciastami, pierogami

Dane naszego OPP: