Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji polskiego społeczeństwa, 2 ) promowanie wysokich jakościowo standardów nauczania, 3 ) wspieranie współpracy naukowo-dydaktycznej jednostek prowadzących kształcenie na poziomie uczelni wyższych, 4 ) inspirowanie i umacnianie związków nauki z praktyką gospodarczą.

Dane naszego OPP: