Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności LZKosz jest: 1 . upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym popularyzacja, rozwój i podnoszenie poziomu sportowego koszykówki na swoim terenie, 2 . koordynacja poczynań członków zrzeszonych w LZKosz, 3 . reprezentowanie spraw koszykówki, 4 . rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej w zakresie propagowania koszykówki.

Dane naszego OPP: