Kilka słów o naszej organizacji:

1. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju sprawności psychofizycznej, przystosowania i funkcjonowania społecznego oraz zaradności osobistej osób niepełnosprawnych, ze schorzeniem dziecięce porażenie mózgowe, zespół downa upośledzenie umysłowe , padaczka i inne
2. Zapewnienie kontaktu ze specjalistycznymi placówkami terapeutycznymi osobom wyżej wymienionym
3. Zapewnienie możliwości rozwoju aktywności twórczej i kontaktu z kulturą osobom niepełnosprawnym
4. Kształtowanie prawidłowych relacji w kontaktach społecznych osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi oraz integracja środowiska

Dane naszego OPP: