Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest udzielanie opieki medycznej , duchowej oraz psychologicznej osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej w ich środowisku domowym. opieki przystosowanej do szczególnych potrzeb tych osób. Udzielanie pomocy rodzinie ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi. Zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych na udzielanie społeczne powyższej pomocy i opieki.

Dane naszego OPP: