Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1 . Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych, a w szczególności wszechstronna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powodu przewlekłych zaburzeń psychicznych. 2 . Edukacja w dziedzinie rehabilitacji psychiatrycznej realizowana w kraju i za granicą. 3 . Skupianie wokół idei Stowarzyszenia autorytetów naukowych i moralnych w kraju i za granicą.

Dane naszego OPP: